Heroon

Heroon, U şeklinde inşa edilmiş, iyon tarzı açık teraslı bir yapıdır. Yamaç evlerin bitiminde Kuretler caddesinin sonunda solda görülebilen yapı bir çeşme görevi görmekteydi ve su yapının ön yüzünde görülen kanaldan orta havuza akmaktaydı. 

Heroon yani kahramanlık anıtının, Efes şehrinin mitolojik kurucusu Androculos’a ithaf edildiğine inanılmaktadır. Yapı M.Ö 2.yy’a tarihlendirilmiştir

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee