Varius Hamamı

Bugün bazilikanın doğusunda görülen yıkıntılar MS 2. yy da inşa edilmiş Varius Hamamı'na aittir. Roma dönemi yapısı olan hamamın uzun koridorunun tabanını süsleyen mozaikler ise 5.yy'a tarihlendirilmiştir. 

Hamam kesilmiş mermer bloklardan yapılmıştır. Tipik Roma hamamlarında görülen 3 bölümü vardır: soğukluk, sıcaklık ve ılıklık. Bu alandaki kazılar henüz tamamlanmamıştır.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee