Aziz Paul’e karşı ayaklanma

Hristiyanların Kutsal Kitabı İncil’de geçen hikayelerden birinde Aziz Paulos Efes tiyatrosunda yaptığı konuşmalardan birinde neredeyse ölümden dönmüştür. Agorada pagan tanrılar ve tanrıçalarla süslenmiş takılarını satan gümüşçüler, dinleri, ve dolayısıyla gelirleri elden gidiyor diye liderleri Demetrius önderliğinde ayaklanmış ve Paulos’un konuşmasını yarıda keserek Artemis adına sloganlar atmışlardır. 

Aziz Paul’un Efes’I terketmesine de sebep olan bu olay İncil’de geçtiği için özellikle Hristiyan ziyaretçiler için bu tiyatro farklı bir anlam taşır.
Tiyatro halen günümüzde çeşitli festivaller kapsamında konserlere ve dans gösterilerine ev sahipliği yapmaktadır.

Aziz Paulus

29 Böylece şehir kargaşayla doldu ve bir anlaşmayla, yanlarına Pavlus'un yol arkadaşları Gaius ve Aristar'chus'u, Macado'nians'ı zorla alarak tiyatroya koştular. . 30 Pavlus ise halkın arasına girmeye razı oldu, ama öğrenciler ona izin vermedi. 31 Hatta kendisine dostça davranan bazı festival ve oyun komiserleri bile ona haber gönderip tiyatroda kendini riske atmaması için yalvarmaya başladılar. 32Gerçek şu ki, bazıları bir şey, diğerleri başka bir şey haykırıyordu; çünkü meclis kafa karışıklığı içindeydi ve çoğunluğu neden bir araya geldiklerini bilmiyorlardı. 33 Böylece İskender'i kalabalığın içinden çıkardılar. Yahudiler onu öne ittiler; İskender eliyle işaret etti ve halka savunmasını yapmak istedi. 34 Ama onun bir Yahudi olduğunu anladıklarında, iki saat kadar bağırırken, hepsinden bir çığlık yükseldi: "Efesosluların Ar'temis'i büyüktür!"

35 Sonunda, şehir kaydedicisi kalabalığı susturduğu zaman, şöyle dedi: “Efesoslular, gerçekten orada bulunan ve Efesliler şehrinin mabet bekçisi olduğunu bilmeyen Efesliler. büyük Ar´te·mis ve gökten düşen görüntü? 36Bu nedenle, bu şeyler tartışılmaz olduğundan, sakin olmak ve aceleci davranmamak SİZİN için oluyor. 37 Çünkü ne tapınak soyguncusu ne de tanrıçamıza küfreden bu adamları SEN getirdin. 38 Bu nedenle, De·me´tri·us ve beraberindeki ustaların birine karşı bir davası varsa, mahkeme günleri yapılır ve prokonsüller vardır; birbirlerini suçlasınlar. 39 Bununla birlikte, SİZ bunun ötesinde bir şey arıyorsanız, düzenli bir toplantıda kararlaştırılmalıdır. 40 Gerçekten de bugünkü olayla ilgili olarak fitneyle suçlanma tehlikesiyle karşı karşıyayız, bu düzensiz kalabalığın nedenini ortaya koymamıza izin verecek tek bir neden yok.” 41 Bunları söyledikten sonra topluluğu dağıttı.

(Resullerin İşleri 19:23-41, İncil'in Yeni Çevirisinden)

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee