Amazonlar

Amazonlar, MÖ 2. binyıl civarında Anadolu'da (Anadolu, Türkiye'nin bugünkü Asya kısmının adıdır) yaşayan kadın savaşçılardı. Savaş tanrısı Ares ve Harmonia'nın kızları olduklarına inanılır. MÖ 7. yy'dan sonra Anadolu'daki tarihi kayıtlardan kaybolurlar.

Amazonlar önce Kafkas Dağlarının eteklerinde ortaya çıkar ve daha sonra Karadeniz kıyılarına, tarihçiler tarafından Amazonların toprakları olarak kabul edilen Themiscyra'ya taşınırlar. Antik çağların Themiscyra'sı, Türkiye'nin Karadeniz bölgesinde Sinop ve Ordu illeri arasında yer alan bugünkü Terme Nehri'ni ifade eder.

"Amazon" adının kökeni hakkında farklı görüşler var. En popüler teoriye göre, 'Mazon' kelimesi meme anlamına gelir ve a-mazonlar memesiz dişilerdi. Silahlarını daha verimli kullanmak için göğüslerinden birini kesiyorlardı. Bir başka görüşe göre ise mazon – meme kelimesini güçlendirmek için “a” ön eki, erkek gibi savaşan kadın savaşçıları vurgulamak için kullanılır. Farklı zaman ve coğrafyalara ait Amazon heykellerine baktığımızda Amazon hanımlarının genellikle iki göğüslü olarak resmedilmesi ikinci teoriyi destekler niteliktedir.

Amazonlar erkeklerden ayrı yaşıyorlardı ve erkekleri sadece yılda bir kez sevdikleri bir adamla yatarak çoğalmak için kullanıyorlardı. Bir oğulları olsaydı, onu babaya bırakırlardı ve toplumlarına sadece kadınları kabul ederlerdi.

Amazonlar tarih sahnesinde birçok farklı mit ve hikayede görülür. Zeus'un oğlu Herkül, Zeus'un Alcmene adında bir insanla olan ilişkisinden doğdu. Zeus'un resmi eşi olan Hera, her zaman Herkül'den intikam almaya çalıştı ve Herkül'e tamamlaması için 12 görev verdi, Herkül'ün sonunda ölmesini diledi. Görevlerden biri, Amazon kraliçesi Hippolyte'den altın kemeri geri almaktı. Herkül ve Theseus, Amazonlar diyarına gittiler ve çok sıcak karşılandılar. Herkül, kraliçeden hediye olarak altın kemeri aldı. Ancak bu sefer Hera hüsrana uğradı, kendini bir Amazon'a dönüştürdü ve kraliçe Hippolyte'nin Herakles tarafından öldürülmesiyle sonuçlanan büyük bir kargaşaya neden oldu. Theseus, kraliçenin kız kardeşi Antiope'yi Atina'ya kaçırır ve Orithya'nın önderliğinde Amazonlar, Sokrates'in yazılarında tarihi bir gerçek olarak yer alan Antiope'yi geri almak için Atina'ya saldırırlar. Bu hikayenin ardından, güçlü bir teoriye göre, Amazonlar Atina'ya ya da geri dönerken Efes'i ve aynı yerde birçok şehri kurdular.

Amazonlar, MÖ 1200 yıllarında ünlü Truva savaşında yer almaktadır. Akhilleus'a karşı Hector'a yardım ettiklerine inanılır. Kraliçe Penthesilea, Akhilleus'u yaraladıktan hemen sonra göğsünden vurularak öldürüldü. Son anlarında Aşil miğferini çıkardı ve Penthesilea'nın güzelliğini gördü ve az önce öldürdüğü bu kadına aşık oldu.

Anadolu'nun bu kadın savaşçılarının çeşitli sanatçılar tarafından farklı zamanlarda yapılmış heykelleri, dünyanın dört bir yanındaki ünlü müzelerde görülebilir. Efes Antik Kenti'ndeki Hadrian Tapınağı'na oyulmuş güzel Amazon kabartmalarından biri şimdi Türkiye, Selçuk'taki Efes yerel müzesinde sergileniyor.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee