Memmius Anıtı

Memmius anıtı Domitian Meydanının kuzey köşesinde görülebilir. İmparator Augustus döneminde M.S. 1.yy'da yapılan anıt, Diktatör Sulla ve torunu Memmius'a ithaf etilmişir ve kabartmaları anıtın doğu tarafında görülebilir.

M.S 4.yy'da anıtın batı kenarına bir çeşme ilave edilmiştir. 

Diktatör Sulla Efes şehrindeki Romalılar için bir kahramandı çünkü kendisi Efeslileri Karadenizin Pontusundan gelen ve neredeyse 80bin Romalıyı öldüren Mithridates'ten kurtarmıştır.

Diktatör Sulla, Efes'teki Romalılar için bir kahramandı. Efes'te vergiler çok yüksek olunca Roma'nın boyunduruğundan bıkmışlardı. Bir mucizeye ihtiyaçları vardı ve bu Karadeniz kıyısındaki Pontus İmparatorluğu'ndan Mithridates'ti. Ünlü mottosu "Asya için Asya" idi. Ordusuyla birlikte 80.000 Romalıyı öldürdü. İsyandan üç yıl sonra Sulla komutasındaki Roma ordusu Mithridates'i fethetti ve güvenlik getirdi. Bu anıt M.Ö. 87'deki bu fethi hatırlatmak için yapılmıştır.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee