Efes Kronoljisi

Milattan Önce

5-3 bin yıllık dönem - Efes'in en eski yerleşim zamanı

14. yüzyılın ikinci yarısı - Ayasuluk'ta bulunan kalıntılara göre Hititler Apasa'yı yenerek bölgeye gelmiş.

11. yüzyıl - Yunanlılar Anadolu'ya gelerek kendilerine Iyonlar dediler. Androclus Efes'e yerleşti.

9. yüzyıl - Artemis mabetinin başlangıcı

8. yüzyıl - Kimmer istilası

7. yüzyıl - Lidyalılar Efes'i ele geçirdi.

560lı yıllar - Lidya kralı Krezüs Efes'te nüfuz sahibi oldu. Artemis tapınağın inşaatı ve şehrin genel yapısına etkisi büyüktü.

550li yıllar - Atinalı Aristarkus tarafından Efeslilere demokrasi tanıtıldı.

546 - Harpagus bölgenin hakimiyetini ele geçirdi.

466 - Efes Attik deniz ittifakına katıldı.

356 - Büyük İskender'in doğduğu gece Herostratus Artemis tapınağını yaktı.

334 - Büyük İskender tüm İyon şehirlerini serbest bırakarak Efeslilerin yeni bir tapınak inşa etmelerine izin verdi.

319-281 - Diadochi savaşları sırasında Efes birçok hükümdar değiştirdi. Şehir, kral Lysimachus tarafından iki dağ arasındaki yeni yerine taşındı ve Arsinoeia olarak anılmaya başlandı.

281 - Lysimachus öldü yerine Seleucid geldi.

133 - Attalus III krallığını Romalılara miras bıraktı. Asya şehrinin kurulmaya başladığı dönemler.

89/88 - Efesliler, 80 bin Romalıyı katleden Pontus kralı Mithridates'i kurtarıcıları ilan etti.

84 - L. Cornelius Sulla insanların suçlu bulunduğu bir duruşma düzenledi.

74 - M. Tullius Cicero'nun Efes'e ziyareti.

73 - L. Licinius Lucullus Efes valisi oldu.

41 - Mark Antony Kleopatra ile birlikte Efes'e geldi. Kleopatra'nın kız kardeşi IV. Arsinoe öldürüldü.

29 - Coğrafyacı Strabo Efes'e geldi

 

Milattan Sonra

23 - Büyük bir deprem nedeni ile şehrin büyük bir kısmı hasar gördü.

52-55 - Paul Efes'e gelerek Tyrannus okulunda 2 yıl eğitim verdi.

82 - Flavian hanedanı Neokoros tapınağı dikildi.

96 - Domitian Tapınağı Vespasian'a adandı.

113-114 - Trajan Kralı Efes'i ziyaret etti.

29 Ağustos 124 - Hadrian'ın Efes'e ilk ziyareti

262 - Efes'in bir kısmı depremle hasar gördü. Gotlar şehri yağmaladı.

431 - Kiliselerin evrenselleşmesi ile ilgili 4. toplantı düzenlendi. Meryem Tanrı'nın annesi ilan edildi.

530lu yıllar - Theodosius hacıları 7 uyuyanlar mabetini açıkladı.

6. yüzyıl ortaları - Justinian, St John bazilikasını inşa ettirdi.

654/655 - Arap saldırısı

1300lü yıllar - Aydınoğulları istilası

15. yüzyıl civarı - Osmanlı imparatorluğu hakimiyeti

1863-1874 - İngiliz demiryolları mühendisi Efes'te kazı çalışmalarını başlattı.

1904-1905 - D.G Hogarth British Museum adına kazı çalışmalarına devam etti.

1921-1922 - Avusturya Arkeoloji Enstitüsü çalışmalarına başladı

1995 - Avusturyalılarla birlikte Türklerin kazı çalışmaları devam etmektedir.

Private Ephesus Tour

%100 satisfaction guarantee